Privacyverklaring - Burbach Roycroft

Privacyverklaring

Privacyverklaring Burbach Roycroft 

U heeft te maken met Burbach Roycroft. Burbach Roycroft is lid van de NVM. In deze 
privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze  verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Burbach Roycroft bedoeld. In deze verklaring wordt ook  uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM,  worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet.  

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM-producten en 
diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden 
alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.  

 

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? 

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. 

 

Bij woningen: 

U wilt uw woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar: 

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar: 
• U wilt een woning kopen. Zie 3. 

 • U wilt een woning huren. Zie 4.

U wilt een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-taxateur: 

 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9. 

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar ingeschakeld dan zijn  de volgende situaties mogelijk: 

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.
  Zie 8.
 • U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie
  5.
 • U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 6.
  • U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

 

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed: 

U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de  NVM-makelaar: 

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM- taxateur: 

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM- makelaar: 

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
  • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet een NVM-
makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk: 

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.
  Zie 8.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de
  NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt
  aangeboden. Zie 14.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt
  aangeboden. Zie 15.

 

Overige dienstverlening:   

U wilt u laten bijstaan door een NVM-makelaar in het kader van overige dienstverlening:  

 • U schakelt een NVM-makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van 
  vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, 
  ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d. 
  Zie 16 

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Voor al deze verwerkingen is makelaardij Burbach Roycroft de verwerkingsverantwoordelijke. De 
contactgegevens zijn: 

Burbach Roycroft  
KvK-nummer 70855552 
Blankenburgerstraat 26b, 7481 EB Haaksbergen 
Email: info@burbachroycroft.com 
Telefoonnummer: 085-2737258 
 

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay 

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet  het volgende met deze gegevens: 

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en
  inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt,
  bedrijfsontroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database 
  worden voor onbepaalde tijd bewaard.  

Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet.  

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn: 

NVM                                            brainbay B.V. 
KvK 30102683                            KvK 71551034 
Postbus 2222                             Fakkelstede 1 
3430 DC Nieuwegein                3431 HZ Nieuwegein 
privacyhelpdesk@nvm.nl        support@brainbay.nl 

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via  fg@nvm.nl

 

Wij nemen uw privacy serieus 

De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom 
gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens 
zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een  adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, 
ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren  continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede 
privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar. 

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens 

Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek  naar de makelaar.  

NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten 
welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die 
vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt. 

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar  de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de  gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of 

verwijdering verzetten.  

 

Hoe kunt u een klacht indienen? 

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem 
dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan  kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl .  In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht  buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens? 

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart  de NVM-makelaar echter langdurig: 

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten. 
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM- makelaar 5 jaar. 

 

1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te 
krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u  te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit 
vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u 
verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

   

                         

 

mogelijk aan 

 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw  telefoonnummer en e-mailadres. 

 b

20 jaar 

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of  verandering van werk. 

3 jaar 

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat 

20 jaar 

de woning te koop staat of heeft gestaan.  

   

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de 
vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de  woning.   

Indien dat met de NVM-makelaar is afgesproken, worden 
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere  huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit  gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot  maximaal 1 jaar na de transactie getoond.  

a, d, e 

20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de  bemiddelingsopdracht. 

3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden  uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te  stellen.  

20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals  de verkoopprijs en de transactiedatum.  

20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning.  

2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

 geen 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

NVM/brainbay(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar 

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar 

funda 

 


2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen  te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een 
huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u  mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit funda.  De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

       
 

mogelijk aan 

 
     

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw  telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

De reden van verhuur. 

 a 

3 jaar 

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de 

huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 

kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. 

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden 
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere  huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit  gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot  maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

 

De reden van een eventuele intrekking van de  bemiddelingsopdracht. 

3 jaar 

De eisen die u stelt aan de huurder. 

20 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te 

stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. 

 

Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en  huurcondities 

3 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw woning. 

2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

 geen 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

NVM//brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

Huurder, meetbureau, fotograaf 

Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar 

funda 

 

3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de  onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw  identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De 
volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

       
 

mogelijk aan 

 
     

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw  telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. 

 geen 

3 jaar 

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. 

De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering 

van werk. 

 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. 

 geen 

3 jaar 

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 

financieringsmogelijkheden. 

 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden  uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te  stellen.  

20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals  de verkoopprijs en de transactiedatum. 

 geen 

20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.  

2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

 geen 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

Verkoper, verkoopmakelaar 

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar 

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar 

funda 

 

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de 
onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de  huurovereenkomst en  de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast.  Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens  kunnen worden verwerkt: 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. 

 geen 

3 jaar 

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. 

De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering 

van werk. 

 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. 

 geen 

3 jaar 

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 

mogelijkheden om een huurprijs te betalen. 

 

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets  eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een 
gerechtvaardigd belang van de verhuurder. 

3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te  stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. 

20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. 

2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

 geen 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

Verhuurder, verhuurmakelaar 

funda 

 

5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden 

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed  beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat  uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

   

Bewaartermijn

 

 

mogelijk aan 

bij NVM-

   

makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw  telefoonnummer en e-mailadres. 

1 jaar 

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het  bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. 

1 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

1 jaar 

                   Ontvangers van gegevens 

a                Verkoper of verhuurder van pand 

 

6. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden 

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met  het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de  
koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De  volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

       
 

mogelijk aan 

   
     

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer  en e-mailadres. 

20 jaar 

                   

Uw mening over de woning. 


3 jaar 

Gegevens over de biedingen. 

3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 

uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

 

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling  van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan 
andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een 
gerechtvaardigd belang van de verkoper. 

3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te  stellen.  

20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals  de verkoopprijs en de transactiedatum.  

20 jaar 

De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige  woonadres van de koper, koop- of huurwoning. 

3 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling,  type koper en verhuisreden. 

3 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

Verkoper 

Notaris, aankoopmakelaar 

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 

7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden 

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om  namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen  worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

       
 

mogelijk aan 

 
     

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw  telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. 

3 jaar 

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de 

verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de 

verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM 

Woontoets. 

 

Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst  op te  stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. 

20 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. 

3 jaar 

                   Ontvangers van gegevens  a    Verhuurder 

 

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar 

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u 
interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u 
aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden  verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking

 

 

     
 

mogelijk aan

 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw  telefoonnummer en e-mailadres. 

 geen 

Tot intrekking van 
toestemming 

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op  basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden 
samengesteld. 

 geen 

Tot intrekking van 
toestemming 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

 geen 

Tot intrekking van 
toestemming 

  

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld 

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch  vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

   

Bewaartermijn

 

 

mogelijk aan 

bij NVM-

   

makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw  telefoonnummer en e-mailadres. 

 a 

20 jaar 

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed  om de waarde te bepalen. 

20 jaar 

Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet 
melden 

5 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur  verstrekt. 

 geen 

20 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

Validatie instituut op taxaties 

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of 
agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, 
belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden.  Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een  makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens 
kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

   

Bewaartermijn

 

 

mogelijk aan 

bij NVM-

   

makelaar

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens  zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

De reden van verkoop. 

 a 

3 jaar 

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het 

pand te koop staat of heeft gestaan.  

 

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de  vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,  kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.  

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden 
bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere  vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar.  Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden  daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

a, d 

20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de  bemiddelingsopdracht. 

3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden  uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij 
worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate 
Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. 

5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te  stellen.  

20 jaar 

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de  verkoopprijs en de transactiedatum.  

20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van het pand. 

2 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. 

 geen 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar 

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar 

Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar 

funda 

 

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of 
agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de  potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-
makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en  ontvangt u verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

       
 

mogelijk aan 

 
     

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals  uw telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

De reden van verhuur. 

 a 

3 jaar 

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het 

pand te huur staat of heeft gestaan. 

 

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de 
huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, 
kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand. 

In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde  websites geplaatst voor promotie van het pand.  

a, c 

20 jaar 

De reden van een eventuele intrekking van de  bemiddelingsopdracht. 

3 jaar 

De eisen die u stelt aan de huurder. 

20 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst op te 

stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de 

tekenbevoegde. 

 

Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de  huurcondities. 

3 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens 
ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw pand. 

2 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. 

 geen 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

Huurder, meetbureau, fotograaf 

Bezichtiger,huurder, aanhuurmakelaar 

funda 

 

12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch 
vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. 
Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een 
makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

       
 

mogelijk aan 

 
     

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals  uw telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn  opgenomen. 

 geen 

3 jaar 

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en  huurprijs. De reden van koop. 

 geen 

3 jaar 

Uw eisen aan de huisvesting. 

3 jaar 

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 

financieringsmogelijkheden. 

 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden  uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij 
worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial  Owners) vastgesteld en vastgelegd. 

5 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te  stellen. Deze gegevens worden ook aan de verkopende  makelaar en de notaris verstrekt. 

20 jaar 

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht:  de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de 
transactiedatum. 

geen 

20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.  

2 jaar 

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. 

 geen 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar 

Verkoper, verkoopmakelaar 

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar 

funda 

 

13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld 

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te 
vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de 
huurovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook  uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De  volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

   

Bewaartermijn

 

 

mogelijk aan 

bij NVM-

   

makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals  uw telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn  opgenomen. 

 geen 

3 jaar 

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en  huurprijs. 

 geen 

3 jaar 

Uw eisen aan de huisvesting. 

3 jaar 

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw 

mogelijkheden om een huurprijs te betalen. 

 

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets  (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd  belang van de verhuurder. 

3 jaar 

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te  stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de 
tekenbevoegde. 

20 jaar 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden  worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om  een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.  

2 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

 geen 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

Verhuurder, verhuurmakelaar 

funda 

 

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. 
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met  het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de 
koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De  volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

       
 

mogelijk aan 

 
     

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals  uw telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

Uw mening over het aangeboden pand. 


3 jaar 

Gegevens over de biedingen. 

3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden 

uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij 
worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial 
Owners) vastgesteld en vastgelegd. 

 

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling  van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan 
andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een 

3 jaar 

gerechtvaardigd belang van de verkoper. 

   

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te  stellen.  

20 jaar 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals  de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode 
(1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. 

3 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

3 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) 

Verkoper 

Notaris, koper, aankoopmakelaar 

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) 

 

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden.  Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om  namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen 
worden verwerkt: 

 

Gegevens 

   

Verstrekking 

       
 

mogelijk aan 

 
     

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw  telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

Uw eisen aan de huisvesting. 

3 jaar 

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de 

verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de 

verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM 

Businesstoets. 

 

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te  stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de 
tekenbevoegde. 

20 jaar 

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. 

3 jaar 

                   Ontvangers van gegevens 

a                Verhuurder, verhuurmakelaar 

 

16. U schakelt een NVM-makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.  

Het doel dat de NVM-makelaar voor ogen heeft is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw  persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk  en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt u in  hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt: 

Gegevens                                                                                                                 Verstrekking Bewaartermijn 

   

mogelijk aan 

   

bij NVM-

 

 

makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw  telefoonnummer en e-mailadres. 

20 jaar 

adviezen, overeenkomsten, inkomensgegevens, 
jaarrekeningen, pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals  bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, 
onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.   

20 jaar 

 

 

   

Ontvangers van gegevens 

 

 Vereniging van Eigenaren, terreinbeherende organisaties, zoals particuliere 

grondeigenaren, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeenten, provincies, 
waterschappen en Rijkswaterstaat, Pro-rail en dergelijke bedrijven.  

 

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay 

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay.  
NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay  doet het volgende met deze gegevens: 

A. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.  

B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites. 

C. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.  

 

A          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars  Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren  worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars: 

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. 
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.   

 

B          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites,  waaronder Funda 

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in  overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens: 

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. 
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.  

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites. 

 

C          Database met historisch aanbod 

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te  huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd: 

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. 
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper. De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend goed markt mogelijk.  

De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:  

 • NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.  
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio). 

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. 

Interne audits en onderzoeken 

De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels  worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage  zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.    

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens 

Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact  op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het 
verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.  

Cookies

Toegangscode ongeldig

De ingevoerde toegangscode is ongeldig
OK

Toegangscode ongeldig

De ingevoerde toegangscode is verlopen. Neem contact op met Burbach Roycroft.
OK

Toegangscode niet actief

De toegangscode is niet geactiveerd, neem contact op met Burbach Roycroft.
OK

Aanvraag verzonden

Dank u voor het aanvragen van een toegangscode. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
OK

Aanvraag verzonden

Uw aanvraag voor toegang tot deze woning is doorgestuurd naar onze makelaars. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
OK

Toegang tot ons exclusieve aanbod

Heeft u interesse in ons exclusieve aanbod?
Vul dan uw gegevens in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
Selecteer uw gewenste prijsklassen:
Valuta : EUR
 • EUR
 • CHF
 • GBP
 • USD
Versturen

Toegangscode aanvragen voor

Woning ID : {[property_id]}
Heeft u interesse in ons exclusieve aanbod?
Vul dan uw gegevens in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
Selecteer uw gewenste prijsklassen:
Valuta : EUR
 • EUR
 • CHF
 • GBP
 • USD
Versturen

Neem contact op met
{[name]}

Versturen

Neem contact op

Versturen

Plan een bezichtiging

{[property_name]}
Versturen

Wij helpen u graag uw droomhuis te vinden

Vul uw gegevens in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op
Selecteer uw gewenste prijsklassen:
Valuta : EUR
 • EUR
 • CHF
 • GBP
 • USD
Versturen

Bedankt voor uw aanvraag

Wij helpen u graag bij het vinden van een passende woning, binnen 24 uur nemen we contact met u op.
OK

Bedankt voor uw bezichtingsaanvraag

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
OK

Bedankt voor uw contactaanvraag

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
OK